CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN BAS

Công ty BAS | Giải Pháp Marketing Tổng Thể Cho Doanh Nghiệp

 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN BAS

Quảng cáo được con người sử dụng từ thời cổ đại. Người nguyên thủy sử dụng các hình trên vách đá để truyền tải nội dung và thông điệp. Đây chính là khởi tạo đầu tiên cho hình thức quảng cáo BillBoard ngày nay.

BAS