Báo giá dịch vụ

Dựa theo gói mà khách hàng chọn thì tùy theo mức độ yêu cầu của Khách hàng, BAS sẽ đưa ra báo giá cụ thể cho bạn.

Dịch vụ báo giá bài viết chuẩn SEO

Bảng giá

Dịch vụ báo giá bài viết chuẩn SEO

Gói 1

Độ dài

500 từ

1 bài

50.000 VNĐ

20 bài

1.000.000 VNĐ

30 bài

1.350.000 VNĐ

40 bài

1.760.000 VNĐ

50 bài

2.150.000 VNĐ

Gói 2

Độ dài

700 từ

1 bài

65.000 VNĐ

20 bài

1.280.000 VNĐ

30 bài

1.890.000 VNĐ

40 bài

2.440.000 VNĐ

50 bài

3.000.000 VNĐ

Gói 3

Độ dài

1.000 từ

1 bài

90.000 VNĐ

20 bài

1.800.000 VNĐ

30 bài

2.640.000 VNĐ

40 bài

3.440.000 VNĐ

50 bài

4.250.000 VNĐ

Gói 4

Độ dài

1.500 từ

1 bài

150.000 VNĐ

20 bài

2.800.000 VNĐ

30 bài

4.140.000 VNĐ

40 bài

5.440.000 VNĐ

50 bài

6.750.000 VNĐ