Báo giá dịch vụ

Dựa theo gói mà khách hàng chọn thì tùy theo mức độ yêu cầu của Khách hàng, BAS sẽ đưa ra báo giá cụ thể cho bạn.

Dịch vụ Click to web

Bảng giá

Dịch vụ Click to web

Gói 1

Số lượng click

5.000 - 10.000

Chi phí Click

1.900 VNĐ

Gói 2

Số lượng Click

11.000 - 20.000

Chi phí/Click

1.700 VNĐ

Gói 3

Số lượng Click

20.000 - 50.000

Chi phí/Click

1.600 VNĐ

Gói 4

Số lượng Click

50.000 - 100.000

Chi phí/Click

1.500 VNĐ

Đối tượng

Lọc theo: giới tính, độ tuổi, khu vực, sở thích, trình độ học vấn, ngôn ngữ, … Chi phí quảng cáo có thể thay đổi dựa trên yêu cầu lọc đối tượng trong phạm vi tiếp cận hẹp hoặc khung độ tuổi cao

Báo cáo

Trước khi chạy quảng cáo, khách hàng được duyệt xem trước mẫu quảng cáo. Và sau khi chạy , kh được báo cáo tại bất cứ thời điểm nào khách hàng yêu cầu hoặc khi hoàn thành chiến dịch quảng cáo.

Thời gian

Thời gian tùy thuộc yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xem qua Fanpage và kế hoạch của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn thời gian chạy hiệu quả nhất