Báo giá dịch vụ

Dựa theo gói mà khách hàng chọn thì tùy theo mức độ yêu cầu của Khách hàng, BAS sẽ đưa ra báo giá cụ thể cho bạn.

Dịch vụ Quản lý website

Bảng giá

Dịch vụ Quản lý website

Gói A

Phí dịch vụ

3.600.000 VNĐ/3 tháng - 6.000.000 VNĐ/6 tháng - 10.800.000 VNĐ/12 tháng

Nội dung

4 bài viết/tháng - 50 hình sản phẩm/tháng - Tối ưu website chuẩn SEO - Hỗ trợ làm SEO website

Gói B

Phí dịch vụ

4.500.000 VNĐ/3 tháng - 8.400.000 VNĐ/6 tháng - 14.400.000 VNĐ/12 tháng

Nội dung

8 bài viết/tháng - 100 hình sản phẩm/tháng - Tối ưu website chuẩn SEO - Hỗ trợ làm SEO website

Gói C

Phí dịch vụ

6.000.000 VNĐ/3 tháng - 10.800.000 VNĐ/6 tháng - 19.200.000 VNĐ/12 tháng

Nội dung

12 bài viết/tháng - 150 hình sản phẩm/tháng - Tối ưu website chuẩn SEO - Hỗ trợ làm SEO website