Báo giá dịch vụ

Dựa theo gói mà khách hàng chọn thì tùy theo mức độ yêu cầu của Khách hàng, BAS sẽ đưa ra báo giá cụ thể cho bạn.

Dịch vụ Quảng cáo Adwords

Bảng giá

Dịch vụ Quảng cáo Adwords

Gói A

Ngân sách/Ngày

< 150.000

Số từ khóa (cụm từ)

Không hạn chế

Phí dịch vụ

18%

Gói B

Ngân sách/ngày

150.000 - 450.000

Số từ khóa (cụm từ)

Không giới hạn

Phí dịch vụ

15%

Gói C

Ngân sách/ngày

450.000 - 600.000

Số từ khóa (cụm từ)

Không hạn chế

Phí dịch vụ

12%

Gói D

Ngân sách/ngày

600.000 - 1.000.000

Số từ khóa (cụm từ)

Không hạn chế

Phí dịch vụ

10%

Gói E

Ngân sách/ngày

> 1.000.000

Số từ khóa (cụm từ)

Không hạn chế

Phí dịch vụ

8%