Báo giá dịch vụ

Dựa theo gói mà khách hàng chọn thì tùy theo mức độ yêu cầu của Khách hàng, BAS sẽ đưa ra báo giá cụ thể cho bạn.

Dịch vụ tăng Like, Follow, Facebook

Bảng giá

Dịch vụ tăng Like, Follow, Facebook

Gói 1

Lượng người theo dõi

3.000 - 5.000

Chi phí/Like

1.900 VNĐ

Thời gian

--

Gói 2

Lượng người theo dõi

6.000 – 9.000

Chi phí/Like

1.800 VNĐ

Thời gian dự kiến hoàn thành

25 ngày

Gói 3

Lượng người theo dõi

10.000 - 20.000

Chi phí/Like

1.600 VNĐ

Thời gian dự kiến hoàn thành

30 ngày

Gói 4

Lượng người theo dõi

> 20.000

Chi phí/Like

1.500 VNĐ

Thời gian dự kiến hoàn thành

> 30 ngày

Đối tượng

Chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng lọc theo các phân khúc nhóm đối tượng hiệu quả nhất dựa trên sản phẩm dịch vụ của khách hàng như lọc: giới tính, độ tuổi, khu vực, sở thích, trình độ học vấn, ngôn ngữ...Chi phí quảng cáo có thể thay đổi dựa trên yêu cầu lọc đối tượng trong phạm vi tiếp cận hẹp hoặc khung độ tuổi cao.

Báo cáo

Trước khi chạy quảng cáo, khách hàng được duyệt xem trước mẫu quảng cáo. và sau khi chạy. KH được báo cáo tạo bất cứ thời điểm nào khách hàng yêu cầu hoặc khi hoàn thành chiến dịch quảng cáo.