Báo giá dịch vụ

Dựa theo gói mà khách hàng chọn thì tùy theo mức độ yêu cầu của Khách hàng, BAS sẽ đưa ra báo giá cụ thể cho bạn.

Dịch vụ tương tác bài viết trên Fanpage

Bảng giá

Dịch vụ tương tác bài viết trên Fanpage

Gói 1

Số người tiếp cận trả phí

50.000

Chi phí/Người

130 VNĐ

Tổng chi phí

6.500.000 VNĐ

Gói 2

Số người tiếp cận trả phí

100.000

Chi phí/Người

110 VNĐ

Tổng chi phí

11.000.000 VNĐ

Gói 3

Số người tiếp cận trả phí

200.000

Chi phí/Người

100 VNĐ

Tổng chi phí

20.000.000 VNĐ

Gói 4

Số người tiếp cận trả phí

> 500.000

Chi phí/Người

90 VNĐ

Tổng chi phí

45.000.000 VNĐ

Đối tượng

Chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng lọc theo các phân khúc nhóm đối tượng hiệu quả nhất dựa trên sản phẩm dịch vụ của khách hàng như lọc: giới tính, độ tuổi, khu vực, sở thích, trình độ học vấn, ngôn ngữ, … Chi phí quảng cáo có thể thay đổi dựa trên yêu cầu lọc đối tượng trong phạm vi tiếp cận hẹp hoặc khung độ tuổi cao

Báo cáo

Facebook trực tiếp báo cáo số người tiếp cận phải trả phí trên bài viêt chạy quảng cáo

Thời gian

Thời gian tùy thuộc yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xem qua Fanpage và kế hoạch của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn thời gian chạy hiệu quả nhất