Càn quét thị trường thế giới nhưng đây là lý do Starbucks “thất sủng”
14/06/2020

Càn quét thị trường thế giới nhưng đây là lý do Starbucks “thất sủng”

Tất cả mọi người trên thế giới đều đang nói về Covid-19 và ảnh hưởng sâu sắc của nó đến hoạt động kinh doanh với hàng loạt doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất...